[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
  
 
[การเข้าค่ายคุณธรรม ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมเวฬุวัน ]


[กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ]


[นักเรียนร่วมกิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในวันสำคัญทางศาสนา ] 
นายสุกัญญา พักวัน


 
  

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
  
อัตลักษณ์โรงเรียน  
 

วิสัยทัศน์
        โรงเรียนหนองขามพิทยาคม มุ่งขับเคลื่อนระบบบริหารคุณภาพ  เน้นให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีความรู้ สู่ประชาคมอาเซียน ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

อัตลักษณ์  :
        รักสะอาด มารยาทงาม

เอกลักษณ์
        โรงเรียนส่งเสริมการอ่าน

พันธกิจ
          
1) จัดการศึกษาโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม และจัดให้ครอบคลุม ทุกกลุ่มเป้าหมาย

อักษรย่อ
 
อักษรย่อของโรงเรียนเขวาไร่ศึกษา  คือ  xx 
 
 ตราสัญญลักษณ์
        

        พระธาตุ หมายถึง สัญลักษณ์ของจังหวัดขอนแก่น
        ใบโพธิ์ หมายถึง ความเจริญงอกงามด้วยปัญญา